Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Aggiornamento? Even doordenken…

  Reeds in de jaren zestig van vorige eeuw werd de problematiek van het godsbeeld uitgediept door de Britse bisschop John A.T. Robinson in zijn bestseller “Eerlijk voor God” (1962). In dat boekje werd aangetoond hoezeer het spreken over God samenhangt met een wereldbeeld dat tot het verleden behoort.
  De huidige kerkcrisis is in wezen een geloofscrisis, die het gevolg is van de taaie verankering van het geloof in een voorbijgestreefde theologie, die afstraalt op alle domeinen van het kerkelijk leven zoals de sacramenten, de liturgie, de moraal, de catechese en de visie op de kerkelijke ambten.
  Als het klassieke geloof geen wervende kracht meer heeft, moeten we op zoek naar een alternatief. Dat stelt ons voor de vraag of het godsbegrip essentieel is om nog van religie te kunnen spreken. Wat kan de inhoud zijn van een godsbegrip dat tegen de moderniteit bestand is?  Wat is de inhoud van een religie zonder God? Moeten we het godsbegrip loslaten of anders invullen, of is er tussen het klassieke theïsme en het moderne atheïsme een geloofwaardige “derde weg” te vinden. 

  Meer lezen
 • Pasen, geloven dat het onmogelijke mogelijk is!

  Pasen: de aanzet van het geloof dat eeuwig leven is toegezegd aan wat in mensenogen dood of onmogelijk is.

  Meer lezen