Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Preken - bronnen voor materiaal, voorbeelden

  Een lijstje met bronnen voor duiding bij bijbelteksten, voorbeelden van 'preken' die elders gebruikt werden, soms complete vieringen ...

  Meer lezen
 • Aggiornamento? Even doordenken…

  Reeds in de jaren zestig van vorige eeuw werd de problematiek van het godsbeeld uitgediept door de Britse bisschop John A.T. Robinson in zijn bestseller “Eerlijk voor God” (1962). In dat boekje werd aangetoond hoezeer het spreken over God samenhangt met een wereldbeeld dat tot het verleden behoort.
  De huidige kerkcrisis is in wezen een geloofscrisis, die het gevolg is van de taaie verankering van het geloof in een voorbijgestreefde theologie, die afstraalt op alle domeinen van het kerkelijk leven zoals de sacramenten, de liturgie, de moraal, de catechese en de visie op de kerkelijke ambten.
  Als het klassieke geloof geen wervende kracht meer heeft, moeten we op zoek naar een alternatief. Dat stelt ons voor de vraag of het godsbegrip essentieel is om nog van religie te kunnen spreken. Wat kan de inhoud zijn van een godsbegrip dat tegen de moderniteit bestand is?  Wat is de inhoud van een religie zonder God? Moeten we het godsbegrip loslaten of anders invullen, of is er tussen het klassieke theïsme en het moderne atheïsme een geloofwaardige “derde weg” te vinden. 

  Meer lezen
 • De meditatietuin

  Een mooi en waardevol gegeven rond onze kerk is de Meditatietuin.

  Meer lezen
 • Het gedachtenisplekje

  Ergens in de kerk staat er een bouwsel gemaakt uit zo’n 20 tal wijnkistjes. Waarvoor ?

  Meer lezen
 • Waken bij de paaskaars

  Tijdens de Goede Week blijft de kerk ook 's nachts open.

  De plaatselijke politie wordt geïnformeerd.

  Wat gebeurt daar 's nachts ?

  Meer lezen
 • Vuursterrenavond

  Heb je ergens een plek waar je vuurtje mag stoken?

  Meer lezen
 • 't Stad is van de jeugd

  Sinds wij naast kinderen ook jongeren tot 17 jaar in de vormselcatechese hebben, heeft een tiental jaar geleden onze toenmalige eindverantwoordelijke voor catechese gevraagd als jongerengroep erkend te worden bij de stedelijke jeugdraad. Wat heeft dit opgeleverd?

  Meer lezen
 • Schrijven in het zand

  "Ik hield mijn hart vast toen ik vernam dat jongeren van een vormselgroep (vijftienjarigen !) de Allerheiligenviering zouden verzorgen. Was dit terecht?

  Meer lezen
 • Leegstaande gebouwen verkopen?

  Bij de reorganisatie van het gemeentelijk scholenbeleid sneuvelde onze parochiale kleuterschool. Dit gebouw, dat is zeer goede staat verkeerde en eigendom van de Kerkfabriek is, kwam leeg te staan. Wat ermee gedaan?

  Meer lezen
 • Het Onze Vadermoment

  Uit de getuigenissen van verschillende groepen blijkt het bidden of zingen van het Onze Vader een warm moment in de zondagviering. Naast de woorden bidden ook vaak de handen mee. Of zelfs het hele lichaam wanneer de ganse gemeenschap een of enkele kringen vormt rond de tafel waaraan we daarna het Brood breken en delen.

Pagina's