Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Kerstwens 2016

  In december 2016 was dit onze wens.

 • Tochten van hoop - Antwerpen

  Reeds 10 jaren bestaan er Tochten van Hoop in Antwerpen. Via thematische en gegidste wandelingen in Antwerpen vestigen wij de aandacht op plekken waar geloof en hoop in een menselijke omgeving steeds aanwezig zijn.

  Meer lezen
 • Inspiratietips Pasen

  Pasen: de aanzet van het geloof dat eeuwig leven is toegezegd aan wat in mensenogen dood of onmogelijk is.  Die utopie drong bij de leerlingen pas langzaam door:  in het verhaal hadden ze 40 à 50 dagen nodig om te leren zien en te verstaan, om hun gelatenheid af te leggen en met hun hoop op een andere wereld ook echt aan slag te gaan.

  Meer lezen
 • Preken - bronnen voor materiaal, voorbeelden

  Een lijstje met bronnen voor duiding bij bijbelteksten, voorbeelden van 'preken' die elders gebruikt werden, soms complete vieringen ...

  Meer lezen
 • Aggiornamento? Even doordenken…

  Reeds in de jaren zestig van vorige eeuw werd de problematiek van het godsbeeld uitgediept door de Britse bisschop John A.T. Robinson in zijn bestseller “Eerlijk voor God” (1962). In dat boekje werd aangetoond hoezeer het spreken over God samenhangt met een wereldbeeld dat tot het verleden behoort.
  De huidige kerkcrisis is in wezen een geloofscrisis, die het gevolg is van de taaie verankering van het geloof in een voorbijgestreefde theologie, die afstraalt op alle domeinen van het kerkelijk leven zoals de sacramenten, de liturgie, de moraal, de catechese en de visie op de kerkelijke ambten.
  Als het klassieke geloof geen wervende kracht meer heeft, moeten we op zoek naar een alternatief. Dat stelt ons voor de vraag of het godsbegrip essentieel is om nog van religie te kunnen spreken. Wat kan de inhoud zijn van een godsbegrip dat tegen de moderniteit bestand is?  Wat is de inhoud van een religie zonder God? Moeten we het godsbegrip loslaten of anders invullen, of is er tussen het klassieke theïsme en het moderne atheïsme een geloofwaardige “derde weg” te vinden. 

  Meer lezen
 • Een parochiegemeenschap op eigen benen

  Het gaat over een kleine parochie in het Gentse. Enkele jaren geleden overleed de pastoor. Hij was een progressieve, verstandige en charismatische man die een actieve groep leken bezielde. Na zijn dood kreeg de parochie een “tevens”-pastoor die vijf kerken te bedienen heeft. Daardoor is er niet elke zondag een eucharistieviering. Maar de parochieploeg ging door. Hoe doen zij het?

  Meer lezen
 • Mgr Oscar Romero

  Mgr Romero werd doodgeschoten op 24 maart 1980.
  Hij is een blijvende bron van inspiratie.

  Hier vind je drie suggesties. Lees meer

  Meer lezen
 • Pasen, geloven dat het onmogelijke mogelijk is!

  Pasen: de aanzet van het geloof dat eeuwig leven is toegezegd aan wat in mensenogen dood of onmogelijk is.

  Meer lezen